మహర్షి లో మహేష్ బాబు కొత్త లుక్ విడుదల…!

Mahesh Babu, Maharshi

మహర్షి లో మహేష్ బాబు కొత్త లుక్ విడుదల