Arjun Suravaram Teaser – Nikhil Siddharth, Lavanya Tripati