వైసీపీ లోకి సినీ నటుడు ఆలీ

Actor Ali Joins YCP
Actor Ali Joins YCP

సినీ నటుడు ఆలీ లోటస్ పాండ్ లో జగన్ సమక్షంలో వైసీపీ పార్టీలో చేరారు.